Průkopnické hydroponické systémy od roku 1976

Flo Gro

Překysličovaný květináč

Flo-Gro je překysličovaný květináč s časovačem. Je znám tím, že produkuje velkou sklizeň.

Květináč se naplní jílovými kuličkami a živinový roztok se odčerpá z nádržky a přivádí k rostlinám přes kapátkový kroužek podle nastavení časovače.

Ideální pro maximalizaci růstu a výnosů velkých rostlin a pěstování rostlin na řízky.

Použití časovače znamená, že s postupným zráním lze k rostlinám přivádět vodu a živiny po delší dobu a v kratších časových odstupech.

Přidat do seznamu přání

Hledat dodavatele

  • Koupit v nejbližším obchodě

Popis

Flo-gro zajišťuje mnohem větší úrodu rostlin v porovnání s pěstováním v tradičních květináčích a je současně snadno použitelný.

Časovač spustí čerpadlo, které tlačí živinový roztok do kapátkového kroužku, kterým je roztok kapkovitě roznášen po jílových kuličkách v sadbovači. Roztok, který rostlina nevstřebá, odtéká zpět do nádrže a strhává čerstvý kyslík ke kořenům, což přispívá k lepšímu růstu.

Větší výnosy – Rostliny ve Flo Gro produkují vynikající výnosy, protože mají mnohem lepší přístup ke kyslíku, než je možné v květináči, a jsou schopny vstřebat více vody a živin než ručně zalévané rostliny v květináči, protože přísun živin je malý a častý.

Zdravá kořenová zóna dokonce i u dlouhodobých rostlin Při ručním zalévání se vzduchové kapsy v zemině a kokosu naplní vodou – tím se zamezí přístupu kořenů ke kyslíku. Ale Flo Gro neustále udržuje vysokou úroveň kyslíku kolem kořenů. To znamená, že rostliny lze pěstovat delší dobu, takže získáte větší výnos z méně rostlin.

Odpovídající četnost přísunu vody a živin – Změnou četnosti a délky přísunu vody a živin se zajistí dokonalé podmínky pro rostlinu v průběhu celého životního cyklu.

Úspora prostoru – Největší Flo Gro má výšku pouze 30 cm a tím maximalizuje volný prostor nad ním.

Spolehlivost – Konstrukce má životnost desítky let.

More Information

Proč jsou výnosy při použití Flo Gro větší

Tajemství obrovských výnosů se skrývá za tím, že Flo Gro je překysličovaný květináč a rostliny s lepším přístupem ke kyslíku produkují větší výnosy.

Kyslík a květináče
Pokud je rostlina zalévána ručně, voda vyplní vzduchový prostor mezi částicemi zeminy a tím zabrání přístupu kořenů ke kyslíku. Až po vyschnutí média mají kořeny k dispozici více kyslíku. Klíčem k úspěchu je malé a časté zalévání, ale to kromě zalévání vyžaduje spoustu další práce.

Kyslík a Flo Gro
V systému Flo Gro je přístup kyslíku vynikající, protože kořeny přijímají čerstvý kyslíkem obohacený vzduch vždy, když nespotřebovaný roztok proteče kuličkami do nádrže.

Rychlý odtok Rychlost, kterou roztok protéká kuličkami, je důležitá pro strhávání kyslíku do kořenové oblasti a systém Flo Gro byl navržen k zajištění optimální rychlosti odtoku.

Jílové kuličky – Místo zeminy nebo kokosu se u Flo Gro používají jílové kuličky, protože pravidelně načasovaný přísun vody a živin znamená, že není žádoucí ani potřebné, aby růstové médium zachycovalo hodně vody. To je důležité, protože jílové kuličky umožňují přítomnost mnohem více vzduchu v okolí kořenů než kterékoli růstové médium.

Povrchová plocha – Tvar a velikost Flo Gro znamená, že velká část jílových kuliček je vystavena vzduchu, takže v kořenové zóně se nachází dokonce více kyslíku.

A ještě jedna věc... Časovač spouští přísun živin a zalévání častěji, než je to možné při ručním zalévání. To znamená, že rostliny přijímají mnohem více vody a živin, než kdyby byly zalévány ručně, a proto jsou výnosy mnohem větší a růst je rychlejší.

Ideální prostředí pro dlouhodobé rostliny.

Žádný jiný květináč neposkytuje lepší přístup ke kyslíku.

Questions & Answers

Zlaté pravidlo: Používejte jílové kuličky. Systém Flo-Gro byl navržen k použití s volným odtokem inertního média. Pokud si pěstitelé přejí použít zeminu nebo kokos, nabídněte jim systém Wilma nebo Ebb & Flood.

• Po prvním zavedení rostlin do systému nastavte 3 x 15 minut přísunu živin a vody denně.

• S postupným růstem rostlin zvyšte počet přísunů živin a vody na maximálně 6 x 15 minut denně.

• Při pěstování rostliny v celém cyklu nechejte v období kvetení čerpadlo zapnuté při rozsvěceném světle. Tím se výnos maximalizuje.

• Sadbovač FG500 v přístřešku 80 cm x 80 cm je skvělé uspořádání pro udržování mateřské rostliny ve vegetativní fázi.