Průkopnické hydroponické systémy od roku 1976

Co jsou hydroponni techniky?

 Hydroponní techniky nejsou:

·         Univerzální termín pro vnitřní pěstování - i když se jedná o vylepšené metody pěstování ve vnitřních prostorech

·         Pěstování rostlin pod světly o vysoké intenzitě - ale jsou pro to vhodné

·         Geneticky modifikované plodiny - přestože tyto plodiny budou mít mnohem větší výnosy než rostliny pěstované tradičními metodami

 

Hydroponní techniky zahrnují pěstování rostlin bez použití půdy.

Většina našich potravin a květin je pěstována hydroponicky, protože tento způsob pěstování přináší rychlejší růst, zdravější rostliny a mnohem větší výnosy než tradiční metody pěstování.

Rostliny jsou namísto půdy umístěny v inertním médiu (to je takové, které neobsahuje žádné živiny), jako je například kostka minerální vlny, kuličky nebo kokos.

Rostliny jsou vyživovány živinami rozpuštěnými ve vodě (živinový roztok). Tento živinový roztok obsahuje všechny prvky, které rostlina potřebuje, aby zdravě rostla. Tímto způsobem nemusí plýtvat energií na to, aby vyhledávala vodu a živiny, a může zaměřit veškerou svoji energii na růst. Rostlina si vezme z roztoku tolik živin, kolik potřebuje.

Pěstitelé, kteří pěstují hydroponicky, mají plnou kontrolu nad růstem svých rostlin. Přesně ví, kolik každého prvku rostlina dostává, a tak jsou si jisti, že jí nikdy žádný prvek nechybí. Přidáváním různých množství nejdůležitějších prvků/živin v různých fázích životního cyklu rostliny může pěstitel urychlovat růst kořenů, stimulovat - nebo zpomalovat -  vegetativní růst a spustit nebo podpořit kvetení.

Hydroponní růstové médium, jako jsou jílové kuličky, kokos nebo minerální vlna, zajišťují vysoký stupeň okysličení zóny kořenů. Hydroponní techniky jako technika živinového filmu (NFT) a aeroponní techniky jsou především techniky “s holými kořeny”, což umožňuje kořenům, aby se otevřely a absorbovaly tolik kyslíku, kolik jen můžou.

Tato neustálá dodávka kyslíku, živin a vody urychluje růst rostlin a přináší vyšší výnosy.

Definice pasivnich a aktivnich hydroponnich technik

Hydroponní systémy jsou buď “aktivní” nebo “pasivní”;

Aktivní hydroponní techniky

Aktivní hydroponní techniky produkují nejvyšší výnosy a automaticky řídí výživu a zalévání rostlin. Aktivní systém pumpuje živinový roztok přímo ke kořenům, co rostliny nevyužijí, jednoduše odteče pryč.

Rostliny pěstované v aktivních hydroponních systémech mají neustálý přístup k vodě a k živinám, a tak rostlina nikdy nemá nedostatek vody ani živin a vždy roste optimální měrou. Kořeny mají také optimální přístup ke kyslíku, protože růstová média nemusí být schopna absorbovat nebo zadržovat vodu a živiny.

Komerční pěstitelé upřednostňují aktivní hydroponní systémy, protože pracovní vytížení je výrazně sníženo a rostliny jsou zdravější a produkují nejvyšší výnosy.

U aktivních hydroponních technik vede neustálá dodávka kyslíku, vody a živin k nejrychlejšímu a nejzdravějšímu možnému růstu a nejvyšším výnosům.

Pasivní hydroponní techniky

V pasivních hydroponních systémech je živinový roztok dostupný pro rostlinu skrze kapilární aktivitu rostoucího média, které se nachází v okolí kořenů. Není zde žádné čerpadlo.

Přestože je pasivní hydroponní systém mnohem efektivnější než tradiční pěstební metody, spoléhá se na rostoucí médium, které absorbuje vodu a tím snižuje obsah kyslíku v kořenové zóně ve srovnání s aktivními hydroponními systémy.

Pěstitelé, kteří hledají jednoduchý úvod do hydroponních technik a chtějí opustit problémy s pěstováním v půdě a ručním zaléváním květináčů, by měli zkusit pasivní hydroponní techniky.

Pěstitelé, kteří se zaměřují na co největší růst s co nejvyššími výnosy, by měli vždy zvolit aktivní hydroponní techniky.

Výhody aktivních hydroponních technik

·         Rychlejší růst a větší výnosy - umožňuje, aby rostlina věnovala většinu energie růstu listů a kvetení

·         Dřívější sklizeň - úroda několikrát za rok

·         Efektivní využití vody v recirkulačních hydroponních systémech - žádné plýtvání

·         Snížené riziko nadbytečného nebo nedostatečného zalévání - rostliny si vezmou tolik vody, kolik potřebují

·         Čistý produkt s minimální produkcí odpadu

·         Žádné pesticidy vázané na půdu - nižší riziko chorob a omezené použití pesticidů

·         Dokonalá kontrola nad růstem rostlin - lze specificky upravit složení a množství výživy podle růstového cyklu rostlin